Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Fredspartiet

Fredspartiet (1936):
Fredspartiet var et politisk parti som stilte til valg i Oslo ved stortingsvalget 1936. Partiet fikk 0,09 % av stemmene i Oslo, og ble dermed ikke representert på Stortinget. Det var det partiet som fikk færrest stemmer av alle partiene som stilte til valg i 1936.

Kilde: Wikipedia.


Fredsaprtiet (1983):
Norges Demokratiske Parti ble stiftet i 1965. Dette var et lite, borgerlig parti som særlig hadde tilslutning fra sjøfolk. Partiet svant senere hen og man hørte ikke mer til det før i 1979. På dette tidspunktet var formannen for det sovende partiet tannteknikeren Leif Karlung fra Lillestrøm. Karlung var med på å stifte Fremskrittspartiet, men meldte seg ut i 1977. I 1979 fikk han kontakt med Norsk Fronts Erik Blücher og Ole Darbu. Nazistene, som ikke hadde klart å registrere Norsk Front som politisk parti, var ute etter et parti de kunne stille til valg gjennom. De laget en avtale med Karlung og snart kunne Norges Demokratiske Parti presentere sine fylkesvalglister for Oslo og Akershus. Valglistene var imidlertid så mangelfullt utfylt av nazistene at de ikke ble godkjent.

I 1981 skiftet Norges Demokratiske Parti navn til Kristendemokraten. Dette ble imidlertid ikke godkjent, etter at Kristelig Folkeparti protesterte, og partiet skiftet i 1983 navn til Fredspartiet. Dette navnet hadde de frem til 1989 hvor de skiftet navn til Kristent Konservativt Parti.
(Kilde: Magasinet Monitor/KS-nettavis).

Drevet av Blogger.