Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Intelligenspartiet

Intelligenspartiet, gruppe av yngre akademikere, bl.a Welhaven, Schweigaard og Stang, som 1832 trådte ut av Studentersamfundet og dannet Det norske Studenterforbund. Partiet hadde et konservativt og danskvennlig grunnsyn.

Kilde: Caplex og Wikipedia

Drevet av Blogger.