Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU)

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU)

Desember 2007:
Maoistgruppen Tjen Folket skriver på sine nettsider at organisasjonen Revolusjonær Kommunistisk Ungdom i dag har aksjonert mot Stortinget, «som en reaksjon på at krigsforbryterne der inne slipper straff.» Aktivistene helte rødmaling over stortingstrappen for å markere avsky over krigen i Afghanistan. Det hittil ukjente RKU skal være ungdomsforbundet til den omstridte maoistgruppen.

Sammenlikner norske politikere med Karadzic
I en medbragt løpeseddel sammenlikner det nystiftede RKU norske stortingspolitikere med den serbiske krigsforbryteren Radovan Karadzic.

«Radovan Karadzic måtte la skjegget og håret gro og utgi seg for å være ekspert på alternativ medisin for å gjemme seg for krigsforbryterdomstolen. Men krigsforbryterne i det norske stortinget kan vise seg offentlig dag ut og dag inn uten å frykte at lovens lange arm innhenter dem,» heter det i løpeseddelen.

En person ble arrestert etter aksjonen.

Tjen Folket linker også til domenet kommunisme.no som oppgis å være hjemmesiden til Revolusjonær Kommunistisk Ungdom. Sidene inneholdt til og begynne med ingen politiske dokumenter, men i løpet av dagen ble det lagt opp en politisk plattform. Som eneste kontaktperson står Kenneth Fuglemsmo, tidligere nestleder i Arbeidernes Kommunistparti.

- Revolusjonær Kommunistisk Ungdom er ny politisk ungdomsorganisjon, sier Fuglemsmo til Frontlinjer og forklarer at RKU er det nye ungdomsforbundet til Tjen Folket.

Han understreker at Tjen Folket stadig regner seg som et partibyggende prosjekt til tross for at de nå har en egen ungdomsorganisasjon. Flertallet av de kjente medlemmene av Tjen Folket er også medlemmer av partiet Rødt. Fuglemsmo regner det allikevel ikke som naturlig at unge kommunister skal jobbe i Rødts ungdomsorganisasjon, Rød Ungdom.

- Nei, det har vi jo prøvd og det ble ikke satt noe pris på av Rød Ungdom. Vi har alltid hatt politiske motforestillinger mot RU, men det var først etter eksklusjonene at det ble umulig for oss å arbeide der. Arbeidsforholda ble kraftig forverra før sommeren, sier Fuglemsmo.

Leder i Rød Ungdom, Mari Eifring står fast ved at eksklusjonene av medlemmer med tilknytting til Tjen Folket var nødvendig.

- Grunnen til at de ble kasta ut var at de ikke forholdt seg til RUs vedtekter. Alle som forholder seg til vedtektene våre er velkomne til å jobbe i Rød Ungdom, sier hun. Eifring mener også Rød Ungdom har plass til kommunister.

- Vi har plass til politiske motsetninger i Rød Ungdom, så lenge folk står inne for den politiske plattformen vår.

RU-lederen tar den nye konkurrenten med knusende ro. Hun tror ikke de vil bli noen viktig konkurrent for Rød Ungdom.

- Nei, Rød Ungdom klarer fint å rekruttere medlemmer. Det går så det suser, faktisk! Jeg sover godt om natta, avslutter Eifring tilfreds.

Drevet av Blogger.