Demokratisk Alternativ

onsdag 14. januar 2009

Direkte Alternativ et radikalt gasrotinitiativ med utgangspunkt i tankene til Murray Bookchin, som i mere enn førti år har presenteret en radikal økologisk kritikk av kapitalisme og marxisme. DemAlt er konsentrert rundt konføderalismen. Lanserte begrepet "Kommunalisme" som et nytt demokratisk alternativ.

xxxx
Drevet av Blogger.