Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Venstrealliansen

Nettside: Venstrealliansen

Venstrealliansen er en politisk organisasjon ved Universitetet i Oslo. Venstrealliansen ble opprettet i 2005 som et samarbeid mellom De radikale, Blindern Sosialistisk Venstreparti og Rød Front.

Fra 2006 ble også Blindern Rødt med i Venstrealliansen, samtidig ble Venstrealliansen omdannet fra en allianse med spesielle rettigheter til en medlemsorganisasjon.

Venstrealliansen slo seg i juni 2008 sammen med Rød Front for å samle de venstreradikale kreftene på ett sted. Venstrealliansen har kontor på Chateau Neuf, Det Norske Studentersamfund, men samles ofte på Villa Eika på Blindern, kontor for studenttillitsvalgte i Studentsamskipnaden og på UiO.

kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.