Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Patriotene

Patriotene var et norsk politisk gruppe med Henrik Wergeland som frontfigur. De formet en motpol til Intelligenspartiet anført av Johan Sebastian Welhaven; som hos Patriotene gikk under navnet «danomanerne». Konflikten nådde et klimaks i 1838, da Intelligensene iverksatte pipekonsert under oppføring av Wergelands syngespill Campbellerne eller Den Hjemkomne Sønn. Wergelandtilhengerne vant i og utenfor teateret. Det hele fikk imidlertid et etterspill i pressen, (jf. Campbellerslaget).

Politiske partier i moderne mening oppsto imidlertid ikke før senere på 1800-tallet, men det kan kanskje sies at den polarisering som oppsto mellom Wergelandkretsen og Welhavenkretsen på 1830-tallet, pekte fram mot senere tiders partier "Venstre" og "Høyre". Det eldste politiske partiet i Norge er "Venstre", som ble skapt av Johan Sverdrup i 1884. Partiet "Høyre" ble stiftet av Welhavengrupperingens etterkommere.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.