Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norsk Sosialdemokratisk Parti

Norsk Sosialdemokratisk Parti var et norsk politisk parti som stilte til valg ved stortingsvalgene i 1957 og 1961. Partiet oppnådde aldri representasjon på Stortinget.

I 1957 stilte partiet liste i fem fylker, med denne oppslutningen:
Hedmark – 0,4 %
Nordland – 0,6 %
Telemark – 0,8 %
Troms – 0,7 %
Østfold – 0,9 %

I 1961 stilte partiet liste bare i Sør-Trøndelag og fikk der en oppslutning på 0,4 %. Deretter forsvant partiet ut av historien.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.