Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----KPml

KPml (Kommunistisk Platform - ml)

2.3.07. Medlemmer av Ml-gruppa Revolusjon, Akp og NKS (Akps studentforbund, inntil nedlegginga) har tatt initiativet til å starte et nytt kommunisitisk parti. De har etablert et koordineringsutvalg med folk fra ulike ml-miljøer og kalt initiativet Kommunistisk plattform. Kommunistisk plattform arbeider for å bygge et nytt kommunistisk parti i Norge, bygd på marxismen-leninismen.

Drevet av Blogger.