Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Verdipartiet

Nettside:
Verdipartiet.no

Notat fra 19. oktober 2016:

"Norge Idag og andre media har skrive ein god del om spenningar i Partiet De kristne.

Ein nestleiar har gått ut. Det har vore samtalar mellom småpartia Kystpartiet, Demokratane og Kristent Samlingsparti om ein allianse med Steinar Bastesen som førstemann på ei felles stortingsliste. Dette glapp med ei stemme på Kystpartiet sitt landsmøte.

Fleire vil nå danne ein ny allianse og kalle den «Alliansen De Verdikonservative». Kanskje kunne ein kalle partiet «Alliansen-Verdipartiet» (AVP, eller Verdipartiet – En Allianse) med undertekst om kva verdiar ein vil legge vekt på".


Fra artikkel om oppstartmøte:

"Vi ser behovet for et kristent fokus og kristne vitnesbyrd i gamle Norge. Noen er så redd for å blande kristen tro og politikk. Hans Nielsen Hauge, som i vesentlig grad var med på å bygge det som ble dagens Norge, var både predikant og samfunnsbygger".

Kilder:
Dagen >>> Dagen II >>>

Drevet av Blogger.