Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Realistisk FolkeParti (RFP)

Etablert september 2014.
Fra Facebooksiden til RFP: RFP står for Norges fremtidige sikkerhet. Vi synes Norge per idag styres til grunne. Bedre landbrukspolitikk, mer til den Norske bonden så matimport blir et lite faktum. Eldreomsorg må overhales, sette mer penger til sykehjem og eldrehjem. Nye regler for hjemmesykepleier. Vi vil ha strengere flyktning- og innvandringspolitikk, grunnet bruken av Norges midler går til innvandrere og flyktninger isteden for å bruke det på å få Norske folk i jobb, og bli kvitt mye av arbeidsledighet og fattigdom som vi har i Norge fra før av. Nye regler for statsborgerskap. Ikke få flere innvandrere til Norge, men heller investere i å hjelpe dem i deres eget land.

Drevet av Blogger.