Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Det sosialdemokratiske parti

Sentrumsalliansen er eit norsk politisk parti som stiller til stortingsval for første gong ved valet i 2009. Partiet vart danna i Bergen i 2007 av utbrytarar frå Arbeidarpartiet, mellom anna den tidlegare leiaren og nestleiaren i Arbeidarpartiet i Bergen, Jarl Høva og Merete Andreassen.Dei sa den gongen at dei ønskte å fylla vakuumet som dei meinte eksisterte mellom Arbeidarpartiet og Høgre.Partiet stilte til val i Bergen ved kommunevalet i 2007 under namnet Det sosialdemokratiske parti og fekk 537 røyster, som var 0,5 % av røystene i Bergen. Det vart dermed ikkje representert i bystyret.
Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.