Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Optimum / Frie velgere (Namsskogan)

Optimum (fra latin optimus, «best») er en valgliste i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag.

Den ble opprettet som felles borgerlig valgliste foran kommunestyrevalget i 1999, som et samarbeid mellom Senterpartiet og den eldre samarbeidslisten Frie velgere. Også medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre var med på listen.

Fra 2003 har Senterpartiet stilt egen liste, og oppslutningen rundt Optimum sank da også betydelig.

I 2011 ble Optimum større enn Senterpartiet.

I 2015 viser wikipediasiden til Frie Velgere (Namskogan)

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.