Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Kverulantene

Facebook: https://www.facebook.com/Kverulantene

Stiftet 13.4.2012.
Kverulantene er en folkebevegelse/ registrert som et parti under opprettelse. Vi er registrert i enhetsregisterert, og begynner den 1.januar 2013 med å samle 5000 underskrifter slik at vi blir et parti som kan stille ved stortingsvalget.

Vårt mål er å melde Norge ut av EØS & Schengen, og bygge staten ned til ett minimum. Det er forskjell på nasjon og stat. Vi vil at makten skal ligge i fylkene og i kommunene, der du direkte ved folkeavstemning kan være med på å bestemme hvilke lover og regler som skal gjelde for deg! Vårt mål er å gi makten tilbake til folket der den hører hjemme!

Org Nr : 998 270 901

Drevet av Blogger.