Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Flyttsamelista

Flyttsamelista (samisk: Johttisápmelaččaid Listu) er et samisk politisk parti i Norge.

De har de siste årene vært representert på Sametinget ved Per Andersen Bæhr, som har sittet sammenhengende fra 1997 til 2009. Ved Sametingsvalget 2009 ble han gjenvalgt, og Anders Somby jr. fikk også plass på Sametinget.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.