Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Bevegelse for Sosialisme

Nettside: http://www.bevegelsen.no/

Bevegelsen for Sosialisme (BfS) ble stiftet 9. desember 2002, av medlemmer fra ulike partier på venstresiden (SV, RV, NKP, DNA) og folk uten partipolitisk tilknytning. I gruppa som grunnla (BfS) var blant annet to nylig ekskluderte landstyremedlemmer fra NKU samt en god del nyutmeldte tidligere NKU-medlemmer.

Organisasjonen har som mål å overskride en rekke tradisjonelle politiske skillelinjer og forene til kamp for et nytt og annerledes samfunn. Organisasjonens sosialismeforståelse har ofte blitt omtalt som nokså vid, og organisasjonens mål og sosialismeforståelse er beskrevet i en politisk plattform og en organisatorisk visjon som samlet kan beskrives som en miniplattform.

Bevegelsen for Sosialisme sin visjon er en sosialisme basert på felleseie av produksjonsmidlene og tuftet på humanistiske, økologiske og demokratiske verdier.

De fremste sakene som Bevegelsen for Sosialisme arbeider for er sosial rettferdighet og likhet, fred og nedrustning og en bærekraftig miljøpolitikk.

I praksis har organisasjonen fokusert mye på den antiimperialistiske kampen og solidaritet med frigjøringsbevegelser i den tredje verden. Organisasjonen markerer seg også med klar avstandstaken fra alle former for politisk vold.

Bevegelsen for Sosialisme gir ut magasinet Sosialistisk framtid, fra 2008 i samarbeid med Marxistisk Forum og Marxist Forlag.

Organisasjonen har anslagsvis 60 medlemmer (2004) og lokallag i Oslo, Bergen og Narvik.

Den synes å ha noen ideologisk og praktisk innflytelse i venstremiljøer enkelte steder, da særlig i Bergensområdet hvor også ledelsen er lokalisert.

kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.