Samfundspartiet (1933)

Samfundspartiet var et kristen-korporativistisk, holistisk, politisk parti først og fremst organisert rundt forfatteren Bertram D. Brochmann. Partiet ble stiftet den 14. januar 1933, og hadde aldri noen formell struktur, hvilket ga Brochmann stort spillerom. Brochmann ble innvalgt på Stortinget fra Bergen i 1933, og gjorde seg blant annet bemerket ved å nekte å ta imot stortingslønn. Samfundspartiet, ved Brochmanns vararepresentant Gjert E. Bonde, var også det eneste partiet som stemte mot tvangssterilisering overfor medlemmer av romanifolket i 1934. Partiet ønsket en gjennomgripende revisjon av den rådende økonomiske teorien, og oppslutningen kan bl.a. forklares med alminnelig tvil og usikkerhet under den økonomiske krisen i 30-åra.

Ved valget i 1936 ramlet Brochmann ut, men partiet ble fortsatt representert gjennom Sigurd H. Jacobsen, innvalgt fra Nordland. Da okkupasjonen kom i 1940 valgte partiet å oppløse seg selv. Selv om Brochmann tok avstand fra Vidkun Quisling, mente han at Adolf Hitlers økonomiske politikk var fornuftig, noe han også sa offentlig, hvilket medførte at han, og flere av hans tilhengere, seinere ble dømt i landssvikoppgjøret. Samfundspartiet ble ikke representert på Stortinget etter krigen, men fikk representanter i Bergen bystyre ved valgene i 1945 og 1947, og stilte til Stortinget for siste gang i 1949.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.