Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Oslo Kvinneparti

Oslo Kvinneparti (etablert 1927, nedlagt 1933) ble etablert av blant annet Nanna With som gikk ut av Frisinnede Venstre. Partiet stilte til kommunevalg (1928) men fikk ikke representasjon. Det tok initiativ til det kortlevde Norske Kvinners Politiske Landslag (1928–30).

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.