Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norges Kristelige Sociale Folkelag

Norges Kristelige Sociale Folkelag var et politisk parti som stilte til valg i Oslo ved stortingsvalget 1936. Partiet fikk da 0,4 % av stemmene i Oslo, og ble dermed ikke representert på Stortinget.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.