Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Framtid for Finnmark

Framtid for Finnmark var en liste som stilte til valg i Finnmark ved stortingsvalget i 1989. Frontfiguren var fylkesmannen i Finnmark, Anders Aune, og listen ble også kalt Aune-lista. Aune hadde sittet på Stortinget før, for Arbeiderpartiet fra 1969 til 1973. Lista oppsto på grunn av stor misnøye i Finnmark med de etablerte partienes politikk for fylket. Ved valget ble lista nest størst i Finnmark, med 21,5 % av stemmene i fylket, og Aune ble valgt inn på Stortinget. Lista stilte ikke igjen ved neste stortingsvalg.

kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.