Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Framstegspartiet (1957)

Framstegspartiet var i 1957 et norsk politisk parti som stilte til valg i Sør-Trøndelag ved stortingsvalget i 1957. Partiet oppnådde bare 0,1 % av stemmene i Sør-Trøndelag. Det ble dermed på landsbasis det minste av alle partiene som stilte til valget dette året, og oppnådde ikke representasjon på Stortinget.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.