Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Det Norske Fiskerparti

Det Norske Fiskerparti var et politisk parti som stilte til valg i landkretsene i Sør-Trøndelag ved stortingsvalget 1936. Partiet fikk da 1,9 % av stemmene der og ble dermed ikke representert på Stortinget.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.