Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Arbeiderklassens samlingsparti

Arbeiderklassens samlingsparti var et norsk parti som stilte til valg i 1927. Partiet besto i all hovedsak av Norges Kommunistiske Parti, styrket med Mot Dag og Arbeideropposisjonen. Partiformann var Elias Volan.

I forbindelse med samlingsprosessen mellom Det norske Arbeiderparti og Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti ble det politiske grunnlaget for samlingen vedtatt på disse partiers landsmøter lagt til grunn. Kommunistene var uenige i dette og oppfordret fagforeningene til å velge delegater som ikke var bundet av dette grunnlaget. Dette ble imidlertid avvist av kongressen, og de omkring 400 representantene som dermed ble utestengt opprettet Arbeiderklassens samlingsparti.

Oppslutningen var imidlertid skuffende, og partiprosjektet ble lagt på is. I forbindelse med prosessen rundt Arbeiderklassens samlingsparti sluttet både Mot Dag og Arbeideropposisjonen seg til NKP, selv om en stor del av disse senere forlot partiet.

kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.