Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Aktive Fiskarar

Aktive Fiskarar var et politisk parti som stilte til valg ved stortingsvalget 1936 i landkretsene i Møre og Romsdal. Partiet var i listeforbund med Høyre. Det fikk 1,5 % av stemmene i valgkretsen og ble dermed ikke representert på Stortinget.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.