Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norges Kristne

Nettside: http://www.norgeskristne.no/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Norges-Kristne/
Wikipedia:

Det nye partiet Norges Kristne (stiftet 16.3.2013) har lansert sitt nye partiprogram. Programmet inneholder punkter som for mange vil være kontroversielle. Programmet er inspirert av en svært bokstavtro tolkning av Bibelen.

Nettstedet Vepsen.no skriver at den ene av de to partistifterne er Magnar Tanem, som før siste kommunevalg var Kristent Samlingspartis ordførerkandidat i Oslo. Tanem var medlem av Norwegian Defence League, men skal ha meldt seg ut av organisasjonen i slutten av juni 2011. I etterkant av terroren den 22. juli i fjor kom Tanem med uttalelser hvor han antydet at Terroren var en straffedom over Norge:
”Gjerningsmannen, Anders Behfring Breivik er årsaken til de forferdelige terrorhandlingene, men han må ha vært forledet av Djevelen, fordi Herrens hånd ikke holdes over oss. Når Djevelen først får overtaket, er dette dessverre bare begynnelsen på enda verre tragedier. Alt dette står skrevet i Bibelen, og særlig i Jesaja og Johannes Åpenbaring.? Jeg ser på det som min plikt å advare, for nå kommer vi inn i den store trengselstiden (eller endetiden). De grusomste ting av enorme dimensjoner er i vente, dersom Djevelen nå varig får festet grepet sitt.”

Kristent Samlingsparti tok sterkt avstand fra Tanems uttalelser.

Den andre av stifterne, Hallvard Sandvik bor også i Oslo, og har også bakgrunn fra Kristent Samlingsparti. Domenet til Norges Kristne er registrert på Sandviks malingsfirma i Oslo.

Nettsiden til partiet, www.norgeskristne.no har ingen øvrige opplysninger om medlemstall, hvem som er ledere for partiet eller lignende.

Partiet synes å ha blitt nedlagt ikke lenge etter etableringen. Hverken nettside og Facebook-side finnes lenger.

Drevet av Blogger.