Moderatene

Nettside: Moderatene.com

Utbryterparti fra Demokratene.


Demokratene herjes av kaos og indre splid, og partiets nyvalgte leder, Kjell Arne Sellæg, har blitt erstattet av Elisabeth Rue Strencbo. Sammen med Sellæg skal også sentralstyremedlem Jan Hansen ha gått ut. Hansen er også redakør for nettstedet Samfunnsmagasinet. Sellæg har stiftet et nytt parti (15.7.2012), Samfunns Moderatene, et initiativ som beskriver seg selv som et tverrpolitisk parti. I følge nettstedet til Samfunns Moderatene, vil Samfunnsmagasinet være Samfunns Moderatenes talerør utad.
Kilde: Vepsen 24.7.2012.

Drevet av Blogger.