Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Sjaddo

Sjaddo, tidligere Samisk Sosialdemokratisk Parti er et norsk politisk parti, som stilte til Sametingsvalget 2009.

Navnet betyr plante eller vekst, altså noe som gror.

De stilte liste i Vesthavet valgkrets, og fikk der 55 stemmer, som utgjør 6% av stemmene. Dette ga ingen representanter i Sametinget.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.