Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Samer bosatt i Sør-Norge

Samer bosatt i Sør-Norge (Sámit Mátta/Lulli-Norggas) er et politisk parti som stilte til valg til Sametinget i 2005 og fikk en representant, Johan Mikkel Sara.

Ved sametingsvalget i 2005 fikk Arbeidarpartiet og Norske Samers Riksforbund like mange representanter (18), og syv småparti fikk en representant hver. Fire av disse, den såkalte firerbanden (Samer bosatt i Sør-Norge, Samefolkets parti, Senterpartiet og Flyttsamelista), støttet NSR mot at de fikk gjennomslag for visse krav, både med hensyn til politikk og posisjoner. Bl.a. fikk Samer bosatt i Sør-Norge visepresidentposten.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.