Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norske Samers Riksforbund

Norske Samers Riksforbund (fork. NSR, sam. Norgga Sámiid Riikasearvi) er den største samiske organisasjonen i Norge.

NSR driver aktivt kultur-, samfunns- og opplysningsarbeid gjennom sine lokallag/sameforeninger, og stiller til valg til Sametinget. Tjuefire sameforeninger i hele landet er tilknyttet NSR.

NSR ble stiftet i 1968 og har vært en klar stemme i oppbyggingen og utviklingen av samisk samfunnsliv og kultur fra lenge før Sametinget ble opprettet. NSR har som mål å forene det samiske folket på tvers av forskjellige særinteresser. Derfor er NSR en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon.

NSR har hatt lederskapet i Sametinget siden etableringen i 1989, og har hatt Sametingets presidenter siden etableringen, men ble avløst av Egil Olli (Arbeiderpartiet) i 2007. De har vært Ole Henrik Magga fra Kautokeino (1989–1997), Sven-Roald Nystø fra Tysfjord (1997–2005) og Aili Keskitalo fra Kautokeino fra 2005-2007.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.