Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Åarjel-Saemiej Gielh

Åarjel-Saemiej Gielh (Sørsamiske røster) er en gruppering av unge sørsamer som stilte til valg til Sametinget høsten 2009 fra Sørsamisk valkrets. Alle kanditatene på lista er 33 år eller yngre.

Kilde: Wikipedia.


Drevet av Blogger.