Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Askimpartiet

Nettside: Askimpartiet.no.

Askimpartiet er et lokalt politisk parti i Askim stiftet 4. mai 1999.

Partiet ble stiftet av Joar Kløverud.

Partiet er tverrpolitisk, og samarbeider med de partiene som ligger nærmest dem i saker.

Partiet beskriver sitt formål slik: «Askimpartiet er et tverrpolitisk parti som skal arbeide for enkeltmenneskets rettigheter innen vår kommune. Vi er et uavhengig parti, grunnfestet i det kristne livssyn – og bygger på Norges Grunnlov. Som et lokalt parti, er vi innbyggernes forlengede arm – overfor Askim kommune».

Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 fikk partiet to representanter i kommunestyret i Askim:
Erik Riseberg
Joar Alex Kløverud

Partiet ledes i 2013 av Svein-Aage Løkk.

Kilde: Wikipedia.

Slutt for Askimpartiet.
Det tverrpolitiske partiet stiller ikke liste ved årets kommunevalg, og setter et foreløpig punktum etter 16 år i Askim-politikken. >>>

Drevet av Blogger.