Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norwegian Teaparty Movement

Facebook: https://www.facebook.com/norwegianteaparty (Etablert 6.5.2010).
Facebook II: https://www.facebook.com/groups/153419621369390/

I 2010 ble en norsk Tea Party Bevegelse startet. Bevegelsen ble startet opp av medlemmer fra de politiske partiene Det Liberale Folkeparti (DLF) og FrP. Den norske Tea Party Bevegelsen er en grasrotbevegelse som tilsvarende i USA arbeider for at skattene skal ble redusert og reduksjon av det som kalles «offentlige inngrep i nordmenns privatliv».

Kilde: Wikipedia.

Sentralt i Teaparty bevegelsen i Norge er Thomas Kenworthy.


Drevet av Blogger.