Norgespatriotene

Versjon 2

Norgespatriotene.com

Organisasjonsnummer: 922 670 560.
Stiftet 05.04.2019.
Registrert 27.05.2019.

Norgespatriotene er et parti som ønsker å både bevare og forsvare tradisjonelle norske verdier, skikk og bruk og ikke minst kulturen og kulturarven vår som er over tusen år gammel.

Vi er heller ikke rasister og vi mener alle har lik menneskelig verdi. Men, vi er sterkt imot innvandring av folk som tar med seg og fremmer kulturer vi mener lett beviselig ikke er forenelige med de tradisjonelle verdiene som vi tror folk flest ønsker å ivareta. Derimot er innvandrere som ønsker å komme her for å bidra, jobbe hardt og bli lik oss velkommne.

Er du av samme oppfatning? Da er vi er partiet du bør undersøke videre og vurdere meget seriøst å stemme på ved neste Stortingsvalg.Versjon 1

Norgespatriotene.org

NorgesPatriotene (NP) er en politisk organisasjon som ble stiftet i 2007 av Øyvind Heian.

Ifølge hjemmesidene deres vil NorgesPatriotene stille som politisk parti til stortingsvalget i 2009. Selv om organisasjonen profilerer seg som et politisk parti, er den i Brønnøysundregisteret registrert med næringskode 91.330, det vil si «Interesseorganisasjoner ellers», i motsetning til politiske partier som for eksempel Sosialistisk Venstreparti som er registrert med næringskode 91.320, «Partipolitiske organisasjoner».[1]

Partiprogrammet til Norgespatriotene har kun ett formål, nemlig å stoppe innvandring til Norge, da partiet hevder at nordmenn med etnisk norsk bakgrunn er i ferd med å bli i mindretall i Norge. De vil også «i den grad det er mulig» sende innvandrere som allerede befinner seg i Norge ut av sitt nye hjemland. Spesielt kritisk stiller de seg til den muslimske innvandringen og de anerkjenner ikke islam som en religion, men som en politisk ideologi. [2]

NorgesPatriotene kom tidlig i medias søkelys grunnet partiformann Heians tidligere tilknytning til den nazistiske organisasjonen Vigrid, og at han er dømt for blant annet å komme med drapstrusler mot justisminister Knut Storberget. Saken er imidlertid anket og skal opp til behandling i lagmannsretten.[3] Øyvind Heian og NorgesPatriotene har blitt anmeldt en rekke ganger hovedsakelig på grunn av flygebladene som flere mener er rasistiske.[4] Imidlertid har anmeldelsene blitt henlagt og politiet bekrefter at flygebladene ikke er ulovlige.[5] Partiet får også mye oppmerksomhet i mediene for utdeling av flygeblader.[6]

Nasjonaldemokratene slo seg sammen med NorgesPatriotene i 2007.

Kilder:

1 Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. brreg. Besøkt 16. november 2007.
2 NorgesPatriotenes politikk. NorgesPatriotene. Besøkt 19. juli 2007.
3 Lene Granli (17. juli 2007). Fra Vigrid til tinget?. NRK. Besøkt 19. juli 2007.
4 Inger Eidem (3. desember 2007). Ski AUF anmelder innvandrerhets. Østlandets Blad. Besøkt 16. desember 2007.
5 Mona Grivi Norman (9. desember 2007). NorgesPatriotene hengte opp voldtektsplakater. Verdens Gang. Besøkt 16. juli 2007.
6 NorgesPatriotene i media. Kvasir.

Wikipedia

Drevet av Blogger.