Norgespatriotene

Norgespatriotene

NorgesPatriotene (NP) er en politisk organisasjon som ble stiftet i 2007 av Øyvind Heian.

Ifølge hjemmesidene deres vil NorgesPatriotene stille som politisk parti til stortingsvalget i 2009. Selv om organisasjonen profilerer seg som et politisk parti, er den i Brønnøysundregisteret registrert med næringskode 91.330, det vil si «Interesseorganisasjoner ellers», i motsetning til politiske partier som for eksempel Sosialistisk Venstreparti som er registrert med næringskode 91.320, «Partipolitiske organisasjoner».[1]

Partiprogrammet til Norgespatriotene har kun ett formål, nemlig å stoppe innvandring til Norge, da partiet hevder at nordmenn med etnisk norsk bakgrunn er i ferd med å bli i mindretall i Norge. De vil også «i den grad det er mulig» sende innvandrere som allerede befinner seg i Norge ut av sitt nye hjemland. Spesielt kritisk stiller de seg til den muslimske innvandringen og de anerkjenner ikke islam som en religion, men som en politisk ideologi. [2]

NorgesPatriotene kom tidlig i medias søkelys grunnet partiformann Heians tidligere tilknytning til den nazistiske organisasjonen Vigrid, og at han er dømt for blant annet å komme med drapstrusler mot justisminister Knut Storberget. Saken er imidlertid anket og skal opp til behandling i lagmannsretten.[3] Øyvind Heian og NorgesPatriotene har blitt anmeldt en rekke ganger hovedsakelig på grunn av flygebladene som flere mener er rasistiske.[4] Imidlertid har anmeldelsene blitt henlagt og politiet bekrefter at flygebladene ikke er ulovlige.[5] Partiet får også mye oppmerksomhet i mediene for utdeling av flygeblader.[6]

Nasjonaldemokratene slo seg sammen med NorgesPatriotene i 2007.

Kilder:

1 Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. brreg. Besøkt 16. november 2007.
2 NorgesPatriotenes politikk. NorgesPatriotene. Besøkt 19. juli 2007.
3 Lene Granli (17. juli 2007). Fra Vigrid til tinget?. NRK. Besøkt 19. juli 2007.
4 Inger Eidem (3. desember 2007). Ski AUF anmelder innvandrerhets. Østlandets Blad. Besøkt 16. desember 2007.
5 Mona Grivi Norman (9. desember 2007). NorgesPatriotene hengte opp voldtektsplakater. Verdens Gang. Besøkt 16. juli 2007.
6 NorgesPatriotene i media. Kvasir.

Wikipedia

Drevet av Blogger.