Kystpartiet

Frie Folkevalgte

Først het det Frie Folkevalgte, stiftet og registrert i 1973, og stilte til valg første gang i 1973 under navnet "Kvinnenes frie folkevalgte". Partiet bygget på fem hovedprinsipper: Forsvare de undertrykte, styrke naturvernet, avskaffe krig, motarbeide sløseri og at den oppvoksende slekt skal gis en sunn oppdragelse. Partiet arbeider også for en partipolitisk uavhengig regjering. Partiet fikk ved 1989-valget kun 313 stemmer. "Primus motor" siden etableringen var tidligere urmaker Vera Grønlund i Oslo, som var formann fra 1973.


Frihetspartiet/Fridomspartiet mot EF-unionen

I 1993 overtok andre krefter partiet, som da skiftet navn til "Frihetspartiet/Fridomspartiet mot EF-unionen". Partiet stilte ved 1993-valget lister i flere fylker og fikk da 774 stemmer.


Frihetspartiet

I 1994 forkortet partiet navnet til Frihetspartiet.


Tverrpolitsk Folkevalgt

I 1997 skiftet partiet navn til Tverrpolitisk Folkevalgte. I følge partileder Harald Haram tok partiet kontakt med personer i Nordland før stortingsvalget i 1997 med tanke på å stille en liste i fylket. Steinar Bastesen takket ja til å stille på 1. plass. Den oppfinnsomme og energiske hvalfangeren fra Helgeland ble i kraft av sine overtalelsesevner, sitt komedie-talent og sine populære politiske standpunkter partiets frontfigur. Langs kysten ble partiet kalt Bastesen-lista eller Kystpartiet. Tverrpolitisk Folkevalgte gjorde braksuskess og Bastesen ble valgt in på Stortinget. Det oppsto splid innad i partiet blandt annet om navnet. En periode ble partiet omtalt både som det Kystpartiet - Tverrpolitisk Folkevalgte, og Tverrpolitisk Folkevalgte (Kystpartiet).

Kystpartiet

Bastesen brøt med moderpartiet, samlet underskrifter og startet sitt eget parti - Kystpartiet 1. februar 1999. Han overtok dermed for det tidligere Tverrpolitisk Folkevalgte som ble etablert i Nordland .

(Kilde: Aftenposten, Kommunal og regionaldepartementet m.fl.)

Drevet av Blogger.