Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Folkets Rettigheter

Nettside: Folkets Rettigheter.no

Partiet, Folkets Rettigheter, representerer en politikk som en stor del av folket i Norge har etterlengtet over mange tiår. Gründeren, Robert Steffensens målsetting er å etablere et nytt parti i Norge som ivaretar landets selvstendighet og frihet og arbeide for innføring av nye lover som sikrer folkets økonomiske rettigheter. Partiet har også som målsetting å innføre et nytt folkedemokrati i regionene for å beholde og videreutvikle landets demokrati, kultur og folkets frihet. Landets kulturtradisjoner og naturverdier er folkets arvesølv og gir befolkningen rett til selvbestemmelse og eiendomsretten til naturressursene i sine leveområder.

Vårt land skal utbygges fra nord til sør, og nordområdepolitikken og EUs dragning skaper motsetninger i den nasjonale politikken for disse viktige valg i vår fremtidige utvikling. Norsk selvstendighet og folkets frihet undergraves hver dag på en rekke områder, og partiet "Folkets Rettigheter" beskriver detaljert i sitt program hvordan dette kan forhindres og hvilke tiltak som bør iverksettes for å styrke det norske samfunn og kultur.

Stiftet 23.09.2009

Drevet av Blogger.