Regionspartiet

Mini-parti (enamannsparti?) etablert 21 oktober 2008 i Tromsø av Per-Vidar Johansen.
Fremsto som svært kompirasjonsteoretisk med Arbeiderpartiet som sitt store fiendebildet.

Johnsen melte partiet oppløst 3. september 2012. Grunnlaget for å legge ned partiet, er at Norge under Arbeiderpartiets styre, har utviklet seg inn i en diktatorisk retning.

Kilde: http://mittnord-norge.origo.no/-/bulletin/show/752208_regionpartiet-legges-ned


Drevet av Blogger.