Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Demokratisk Allianse

Nettside: http://demokratiskallianse.blogspot.no/

Nettsiden dukket opp i juli 2009. Siden nevner ingenting om ideologi, men ramser opp flere enkeltsaker.

Uryddig og uoversktig hva siden/partiet egentlig vil.

Må regnessom et enmannsforetk. Det har ikke vært snak om partiet siden 2009.

Drevet av Blogger.