Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Sosialistisk Offensiv

Sosialistisk Offensiv var en norsk trotskistisk organisasjon grunnlagt på 1970-tallet av nordmenn som stod i kontakt med Committee for a Workers' International.

Organisasjonen var entristisk og arbeidet fra innsiden av AUF, en organisasjon som senere ekskluderte trotskistene. I motsetning til hva som skjedde i Labour i Storbritannia klarte aldri trotskister (som Militant-tendensen) å komme seg opp i ledende posisjoner i Arbeiderpartiet. Organisasjonen ble aldri spesielt stor, og medlemmene valgte etter hvert å slutte opp om Rød Valgallianse.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.