Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Marxistisk Forum

Nettside: http://www.marxistisk-forum.no/
 Forlag: http://www.marxistforlag.no/

Marxistisk Forum er en marxistisk gruppe som ble opprettet i 1967 etter at kretsen rundt Jørgen Vogt og Hans I. Kleven tapte kampen om Norges Kommunistiske Parti i det såkalte Vogt-oppgjøret samme år. Forumet har som formål å spre opplysning om marxismen.

Marxistisk Forum arrangerer åpne møter, studiemøter og seminarer. Det gir ut studiemateriell i samarbeid med Marxist Forlag. Forumet samarbeider også med BfS om utgivelsen av tidsskriftet Sosialistisk framtid.

Marxist Forlag ble opprettet i 2007. Etter vedtektene er forlagets formål å gi ut litteratur og publikasjoner som behandler kultur, politikk og samfunnsspørsmål i et marxistisk perspektiv.

Nettsiden er nede og Facebooksiden har vært innaktiv siden 2017.

Drevet av Blogger.