Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Sosialkorporativt Forbund

Sosialkorporativt Forbund (SF)

Før man kom fram til navnet SF, forsøkte personen(e) bak prosjektet mange alternativer, hvorav Det Norske Fascistpartiet var det som varte lengst -i noen uker. Det ble også snust på både Norsk Folkeparti og Nasjonalt Folkeparti, bare for å oppdage at disse var opptatt

Fra "partiets" eget program:

"Vi er en organisasjon som vil legge grunnlaget for et nytt revulosjonerende politisk samarbeid. Vår politikk går i korthet ut på å danne et ekte folkestyre der folket selv er med i politiske beslutninger, et såkalt korporativt system. Vi befinner oss ikke på en vanlig høyre eller venstre side, dette fordi du vil finne idealer og standpunkt fra begge sider i vår politikk. Vi går altså ikke mot høyre eller venstre, vi går rett frem. Vi kjemper imot markedsliberalismen, samfunnet der alt måles i kroner og øre. Vi kjemper imot verdiliberalistene som forfekter marxisme og som tråkker på våre verdier og normer. Vi ønsker et sunt land for folket vårt, der mennesket og verdier står i fokus, ikke klasse eller materialisme. Høyresiden idagens Norge selger våre verdier igjennom privatisering slik at våre verdier havner i utenlandske hender, mens venstresiden idagens Norge gir landet bort til andre kulturer. Partiet vil utspringe fra dette forbundet, formålet med forbundet er å danne en felles grunnmur for likesinnede slik at et kommende partisamarbeid vil bli lettere. Så er du enig i partiprogrammet og vil bruke tid på dette er du hjertelig velkommen. Alle er velkomne i SKF, uavhengig av rase eller kjønn. Vi skriver dette fordi mange nasjonalistiske partier blander inn rasisme noe ikke vi gjør."

Sommeren 2006, skjedde en splittelse i partiet, og partiets stifter forslot partiet og stiftet det mer høyrevridde Partiet for Kultur og Sivilisasjon (PKS) .

Kilde: SF

For utenforstående virker nok SF mer som ungdommelig umodenhet, enn som et seriøst politisk parti.

Nettstedet frosvant etter kort tid!

Drevet av Blogger.