Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Samfunnspartiet

Samfunnspartiet


Stiftet 10.11.1984 av Øystein Meyer Johannessen. Registrert i 1985. Partiet er registrert i Partiregisteret.

Partiet beskriver seg selv som et anarkistisk parti, tuftet på nestekjærlighetens budskap i Det nye testamente og på humanismens idealer om å respektere menneskeverdet.
Er ifølge dem selv bla for fri utdeling av heroin til narkomane, samt å frata Løvenskjold hans skogseiendommer og gi dem til Oslo kommune.

Stilte i Oslo i 1991 med Tor Erling Staff på første plass.

Partiet stilte lister i i Oslo og Nordland ved valget i 1993 og fikk da 1468 stemmer.

Partiet har gjorde seg bemerket ved å sette opp en rekke kjendiser på liste foran valget i 1999, uten å spørre dem først. Hadde ikke registrert seg innen fristen 2. januar 2003 for deltakelse i årets kommune- og fylkestingsvalg.

Stilte liste i Nord Norge til Stortingsvalget 2005.

Bombetrussel:
Den 12. juni 2006 måtte Øystein Meier Johannessen møte i Oslo tingrett, tiltalt for bombetrussel utenfor NRKs lokaler. Lederen av Samfunnspartiet og kommunestyrepolitikeren fra Hemnes ble tiltalt for bombetrussel etter at han parkerte en bil med arabisk påskrift utenfor Marienlyst i Oslo. Der ble han dømt til 30 dagers fengsel.

Bilbrann 1:
17. oktober 2006 satte Meier Johannessen fyr på sin egen bil (den samme som ble brukt under «bombestuntet») utenfor rådhuset i Korgen i forbindelse med et møte i kommunestyret i Hemnes kommune, hvor han representerer partiet. Dette ble ifølge Meier Johannessen selv gjort som en protest mot Israel og USAs behandling av palestinerne. Politi og brannvesen ble kontaktet, og kommunestyremøtet ble avsluttet uten at sakslista ble fullført.

Bilbrann 2:
6. september 2007 satte partileder Meier Johannessen nok en gang fyr på en bil, denne gang som en protest mot høringsutkastet til ny lov om motorferdsel i utmark. Aksjonen ble stoppet av politiet, og Meier Johannessen fikk beslaglagt valgmateriellet sitt, noe partiets advokat har bedt om en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for.

Sauehodene:
Tirsdag 12. desember 2006 kom Samfunnspartiet og Meier Johannessen i media i forbindelse med en aksjon under et kommunestyremøte. Denne gangen ble en rekke sauehoder plassert på staker utenfor møtelokalet, som en protest mot det han mente var manglende demokratiforståelse i kommunestyret i Hemnes og mot at lokalavisa Rana Blad ifølge ham selv ikke hadde oppfylt sin samfunnsrolle.

Staten Nord-Norge:
Partiet proklamerte i sin valgbrosjyre til fylkestingsvalget i Nordland 2007 at dersom Norge melder seg inn i EU mot et flertall av stemmene i Nord-Norge, kommer partiet til å jobbe for at Nord-Norge erklærer sin uavhengighet og danner en egen stat.

Kjendiser på valglister:
Partiet har ved flere valg hatt kjente personer på sine valglister mot deres vilje. Ved kommunevalget i 2007 var Otto Jespersen oppført på lista til bystyret i Oslo, noe han tok sterk avstand fra.

Drevet av Blogger.