Norgesdemokratene (Demokratene)

Ekstern link: Demokratene.org

Utbrytere fra Fremskrittspartiet med Vidar Kleppe, Jan Simonsen og Einar Lonstad i spissen.

En versjon er at partiets historie ser slik ut:
Det ble registrert av utbrytere fra Pensjonistpartiet som Felles Framtid i 1993. Ved 1993-valget stilte partiet i flere fylker og fikk 548 stemmer. I 1995 skiftet partiet navn til Folkets Vilje. Ifølge vedtektene var "Folkets Vilje en tverrpolitisk organisasjon som vil gjenreise respekten for de etiske normer og de demokratiske verdier". Partiet var mot EF og EØS-samarbeidet. Partiet skiftet i 1999 navn til Generasjonspartiet. Generasjonspartiet skiftet så navn til Sosialdemokratene i november 2000. (Kilde Buskerud Fylkeskommune m.fl.).
Dagsavisen siterer så i april 2003 at partiet skiftet navn fra Sosialdemokratene til Demokratene. Samt at Vidar Klepper er valgt til leder av Demokratene.

Denne opplysningen må være feil. Sosialdemokratene var på dette tidspunktet fortsatt et eget politisk parti. I partiregisteret ved Brønnøysund sto Sosialdemokratene og Demokratene i 2005 oppført som to uavhengig partier.

I løpet av 2003/2004 forsvant Einar Lonstad som leder for Oslofraksjonen av Demokratene. Ingar Malvang ble ny leder. Ny nestleder ble Christian Krogvik d.y.

Politikk
Demokratene markerer seg som iherdige innvandringsmotstandere og motstandere av u-hjelp. Videre ønsker partiet å styrke bibelhistoriens plass i skolen og kristendommens stilling i samfunnet generelt, blant annet ved å gjeninnføre et rent kristendomsfag og å avvikle all offentlig støtte til andre trossamfunn. Partiet markerer også kraftig støtte til Israel i konflikten med palestinerne. Demokratene er mot norsk medlemskap i EU og ønsker å si opp EØS-avtalen.

Partiet har i flere utspill markert seg som sterkt kritisk til politisk islam. Mange i Demokratene mener at f undamentalistisk islam, i motsetning til kristendommen, er en religion som legitimerer undertrykkelse og terrorisme. Vidar Kleppe har blant annet tatt til orde for å stenge moskéene i Norge om de ikke tar klar avstand fra terror [1]. Amund Garfors, Demokratenes fylkesleder i Nordland, har i kjølvannet av terrorangrepene i London i 2005 gått inn for å forby islam.

I 2007/2008 var det forsvant Malvang ut, og nye krefter tok over i Osloavdelingen.


Norgesdemokratene

05.01.23
Partiet Demkoratene byttet navn til Norgesdemokratene.

Vi er veldig godt fornøyde med det nye partinavnet, som beskriver tydelig hva vi står for. Det hinter også om vårt ideologiske slektskap med partier i Danmark og Sverige, som konsekvent setter sitt folk og land først, opplyste partileder Geir Ugland Jacobsen.
Kilde: Kilde >>> ABCnyhetene.no

Kilde: Kilde >>> Partiregisteret pr. 5.1.2023

Kilde: Kilde >>> Partiregisterets kunngjøring om navnskiftet.

Drevet av Blogger.