Sjaddo

søndag 1. januar 2012

Sjaddo, tidligere Samisk Sosialdemokratisk Parti er et norsk politisk parti, som stilte til Sametingsvalget 2009.

Navnet betyr plante eller vekst, altså noe som gror.

De stilte liste i Vesthavet valgkrets, og fikk der 55 stemmer, som utgjør 6% av stemmene. Dette ga ingen representanter i Sametinget.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.