Nordkalottfolket

Nettside: Nordkallotfolket.com.

Nordkalottfolket, tidligere Finnmarkslista er et norsk politisk parti.

De fikk én representant på Sametinget i Sametingsvalget 2005; Toril Bakken Kåven. Ved Sametingsvalget 2009 ble hun gjenvalgt, i valgkrets 3.

Partiets politiske hovedsaker er (utdrag):
Finnmarksloven – ikke privatisering av eiendomsretten over jorda
videreutvikling av samisk og kvensk kultur
bærekraftig bruk av naturen
valgfrihet mellom samisk og nynorsk som obligatorisk fag
økt kvinneandel på Sametinget og i bedriftsstyrer
styrking av samiske næringsformer

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.