Det Pragmatiske Partiet


En Facebookside dukket opp i mai 2008 som erklærte Det Pramatiske Partiet for etablert.

Det spørs om det blir med erklæringen!

FB-siden var nedlagt i 2013.