Det Galaktiske Partiet

Det Galaktiske partiet etablert 01.02.09

Et fred, frihet og kjærlighetsparti med vekt på interglaktiske forbindelse. De oppgir selv å ha 267 medlemmer i 2010.

Man overdriver neppe hvis man omtaler tiltaket som en kurositet.