Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiet

Stiftet 1985 av en gruppe utbrytere fra Arbeiderpartiet.

Fikk ved stortingsvalget i 1989 ialt 7 863 stemmer, eller vel 0,3 prosent av stemmene.

Ved fylkestingsvalget i 1991 fikk Pensjonistpartiet 31 147 stemmer. Partiet ble representert bl. a. i bystyrene i Oslo, Bergen og Kristiansand og i fylkestingene i Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

Ved stortingsvalget i 1993 fikk Pensjonistpartiet 25 835 stemmer, dvs. 1 prosent av stemmene.

Ved fylkestingsvalget i 1995 fikk Pensjonistpartiet 29 890 stemmer, dvs. 1,5 prosent. Partiet ble representert i 10 fylkesting. Pensjonistpartiet hadde i 1995 ca. 4 000 betalende medlemmer. (Kilde: Aftenposten).

Pensjonistpartiet i Oslo har tidligere markert seg forran valgkampen med innvandrerfientlige standpunktet. Ledende personer i Oslo-partiet har fremmet krav om obligatoriske kurs i barnebegrensning for flyktninger. Partiets leder i Oslo, Nils Fr. Bækken beklaget også de lave aborttallene blant flyktninger. I et innlegg i Osloposten sa partiet blant annet: ...Uten arbeid og uten fast bosted er det temmelig uansvarlig å anskaffe mange unger. De lever ikke lenger i den 3. verden og kan derfor ikke fortsette å praktisere vanene sine som de gjorde det. I et intervju med samme avis innrømmes det åpent at en bevisst setter flyktninger opp mot pensjonister for å få oppmerksomhet i valgkampen.

Den pensjonerte tolloverbetjenten Leif Harald Tesdal dukkket første gang opp i politikken da han i 1979 stod på kommunevalglisten til Norges Demokratiske Parti. Dette var et sovende parti som ble overtatt av Erik Blüchers Nasjonalt Folkeparti. I 1987 deltok Tesdal i Jack Erik Kjuus første partiprosjekt, Upolitisk liste. I 1991 fulgte han trofast Kjuus på Stopp innvandringens liste og i 1995 stod han på Felleslisten mellom Fedrelandspartiet og Stopp Innvandringen i Oslo.

I 2006 ble det kjent at tidligere medlem av Norsk Front, og leder av Nasjonal Folkeparti, Jan Ødegaard var sentral i Pensjonistpartiet i Buskerud.

Drevet av Blogger.