Norsk Allianseparti

Facebook: Norsk Allianseparti


[01.04.09] Norsk Allianseparti oppgir integrering og brobygging som kjernesaker, melder Nrk.

Leder av Partiet, Moussa El-Haga har fortid som president i Norsk Innvandrerpartiet.


Kilde: Nrk