Verdipolitisk parti

fredag 16. januar 2009

Hjemmeside: http://www.vpp.no/

Verdipolitisk parti (VPP) ble etablert den 12. mai 2009. Partiet er organisert med et sentralstyre med medlemmer fra Akershus, Aust-Agder og Østfold. To av sentralstyremedlemmene er valgt inn i fylkestingene i Østfold og Aust-Agder. Partiet bygger sitt arbeid på et etisk verdigrunnlag, menneskeverdet, rettsstatens prinsipper og norsk kulturarv. Mål og visjon er lagt inn i formuleringen «Trygghet i hverdagen» . For å realisere målet legges det vekt på viktige verdier som respekt, verdighet og ansvar. 12. mai 2009 ble Ole Kristian Fiksdal valgt til leder for partiet med Marin Berit Holth som nestleder. Øvrige styremedlemmer i det første sentralstyret er Tormod Dahl og Audun Tømmerås. Fra Nyttår 2009 er også Jan Wilskow valgt inn i den sentrale ledelsen. Dahl og Tømmerås ble valgt inn i fylkestingene i Østfold og Aust-Agder for Pensjonistpartiet, men representerer VPP resten av perioden.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.