Norges Sosialdemokratisk (Arbeider)parti

Perioden 1921-23 var preget av flere splittelser innen Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen forøvrig. Fra 1911 skjedde en radikaliseringav arbeiderbevegelsen, og en syndikalistisk bevegelse kalt "fagopposisjonen" etablerte seg innenfor Arbeiderpartietog fagbevegelsen. I 1919 fikk "fagopposisjonen" flertall for sitt syn, og samme år meldte Arbeiderpartiet seg inn i Den tredje Internasjonale (Komintern). I 1920 vedtok Komintern de såkalte Moskva-tesene, men med enkelte reservasjoner. Motstandere mot denne politikken brøt ut og dannet Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti.

Arbeiderpartiets medlemskap i Komintern ble kortvarig. Partiet var ikke villig til å innordne seg internasjonale direktiver i organisatoriske og politiske spørsmål. På et ekstraordinært landsmøte i 1921 vedtok flertallet av landsmøtedeltakerne å bryte med Komintern. Splittelsen medførte av NKP ble stiftet samme år ved at midretallet, de som var for Komntern, gikk ut av Arbeiderpartiet.

I perioden 1923 -27 var arbeiderbevegelsen splittet i tre partier. I 1927 ble Arbeiderpartiet og Norges Sosialdemokratisk Parti samlet igjen

Kilde: Wikipedia:

Under 1. verdenskrig hadde Det Norske Arbeiderparti (DNA) gått gjennom en kraftig radikalisering, og ved dens stiftelse hadde partiet sluttet seg til Den Kommunistiske Internasjonale. Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti (NSA) ble dannet i 1921 av utbrytere fra Arbeiderpartiet som mente at radikaliseringen var gått for langt. Blant de mest fremtredende medlemmene var Magnus Nilssen,Michael Puntervold og Olav Oksvik, men også en mann som senere utenriksminister Halvard Lange skulle spille en viktig rolle i partiet.

Ved valget i 1921 mistet DNA 10% av stemmene sine, mens NSA fikk 9%. I årene som fulgte hardnet striden i Arbeiderpartiet til, og det hele kuliminerte med dannelsen av Norges Kommunistiske Parti i 1923. Denne splittelsen medførte i sin tur en moderering av motsetningene i og med at DNA gikk mot høyre, og i 1927 gikk NSA og DNA sammen. Historikere har oppsummert at denne sammenslutningen i stor grad betydde at de synspunktene NSA hadde stått for i 1921 nå gjorde seg gjeldende i hele det samlede partiet.