Kommunistiske Arbeidsgrupper (KAG)

Kommunistiske Arbeidsgrupper (KAG) på Wikipedia.

Kommunistiske Arbeidsgrupper/Bergen (KAG/B) var en kommunistisk gruppe ved Universitetet i Bergen. Den ble opprettet i 1971 av uavhengige marxister og tidligere medlemmer av SUF (m-l) som hadde meldt seg ut i protest mot det de oppfattet som en autoritær og dogmatisk organisasjonskultur og et overflatisk forhold til teoretiske problemstillinger. Gruppen ble oppløst i 1973 i forbindelse med stortingsvalget det året, noe som primært skyldtes uenighet om hvordan gruppen skulle stille seg til stortingsvalget og Sosialistisk Valgforbund. Om lag halvparten av KAG/B gikk inn for å støttte Sosialistisk Valgforbund, og gikk seinere inn i dette forbundet, mens resten av gruppa var sterkt i mot det. Sistnevnte fraksjon utviklet seg senere til å bli Marxistisk Gruppe Bergen (MGB), som kort tid etter gikk i frø.
KAG konkurrerte med KUL, som i all hovedsak var basert i Oslo, om å være aller flinkest i den marxistiske «class of 73-77». Mens de fleste KAG-medlemmene var politisk moderate i den forstand at de tok avstand fra sektvesenet på venstrefløyen og gikk etterhvert inn i SV for å føre SV mer mot venstre framfor å isolere seg i randgrupper, gikk KUL motsatt vei og ble svorne tilhengere av Stalin, Enhver Hoxas albanske kommunistdiktatur og militante palestinske organisasjoner.